PAUL SEESINK ( Dordtse Rotterdammert )

de zin van het leven toont zich in de anderDesiderius Erasmus Roterodamus

Erasmus,
priester, kanunnik-augustijn, vrijzinnig theoloog, oecumenicus, filosoof, humanist, schrijver en kunstenaar, wordt op 28 oktober 1466 geboren te Rotterdam, in de woning van zijn oma in de Stoofsteeg, die later de Wijde Kerksteeg werd genoemd. Hij leeft in de overgang van de late Middeleeuwen naar de Renaissance. Hoewel hij maar heel kort in Rotterdam woont en daar niet meer terugkeert, is hij trots op zijn geboortestad en voegt, zoals veel humanisten, de plaatsnaam toe aan zijn eigen naam.

Erasmus' tijd
kenmerkt zich door grote veranderingen. Ineens kan men de oceanen bevaren. Mensen als Columbus, Magelhaes en Vasco da Gama ontdekken dat de wereld groter is dan Europa. Door de boekdrukkunst komen wetenschap en kennis bij een groter publiek. Er breekt een nieuwe tijd aan van sociale omwenteling. Dat schept niet alleen verwondering en zelfbewustzijn, maar ook onzekerheid en angst. Men durft te twijfelen aan de door de Kerk gevormde zekerheden. Mensen stellen vragen over wat ooit zeker was. Wetenschappers gaan grenzen over en komen meer met elkaar in contact. Zo ook Erasmus.

Viator
Erasmus' vrijheidsdrang maakt hem tot een echte 'viator' een reiziger, een zwerver. Vaak in slecht weer; het is de periode van de zogenaamde 'kleine ijstijd'. Frisse zomers en ijskoude winters tekenen dit tijdvak.
Het ontbreekt hem lang aan een vaste woonplek. Bijna zijn hele leven lang is hij, al werkend, onderweg. Het meest te paard en soms per schip. Mogelijk dat dit mee ingegeven is door zijn angst voor de pestuitbraken. Ook is hij steeds op zoek naar mecenassen voor de nodige financiering. Een vermoeiende en vaak teleurstellende bezigheid.

Na Rotterdam verblijft hij voor lange of korte tijd in onder meer Anderlecht, Antwerpen, Bergen op Zoom, Den Bosch, Deventer, Freiburg im Breisgau, Kamerijk, Leuven, Parijs, en Steyn bij Gouda. Het langst nog, acht jaren lang, woont hij in Basel bij zijn vriend en uitgever Hieronymus Froben. In Italië bezoekt hij Venetië en Bologna. Voor zijn werk is Erasmus zelfs bereid Het Kanaal over te steken. Hij woont afwisselend in Londen en Cambridge. Waar hij zich goed voelt, daar voelt hij zich thuis. Je zou kunnen zeggen: 'hij woont in zijn denken'.

Verzoener
Erasmus verafschuwt oorlogen. Die zijn aan de orde van de dag in zijn tijd. Als christen ijvert hij herhaardelijk voor de vrede. 

In zijn Adagia schrijft hij: "Dulce bellum inexpertis" Zoet is de oorlog voor de onervarenen.
De pacifist werkt aan onderling begrip en wil uiteindelijk, op basis van wat mensen gemeenschappelijk hebben, allen met allen verzoenen. Scholing en ontwikkeling vind Erasmus daarvoor noodzakelijk.

Ziekte en dood
Sinds augustus 1535 bewoont Erasmus opnieuw een verdieping van het huis 'Zum Luft' van Froben aan de Bäumleingasse 18 in Basel. Erg ziek uit Freiburg gekomen wil hij zijn laatste dagen in Brabant beleven. Het barre weer dwingt hem echter tot de tussenstop in Basel. Erasmus blijft daar en werkt er nog 'zolang het dag is'. Hij woont er dit keer niet lang. Op 12 juli 1536 overlijdt de filosoof. Hoewel hij in het Latijn denkt en schrijft, spreekt de christen-humanist op zijn sterfbed zijn laatste woorden uit in het Nederduits:
"Lieve God"

Erfgoed
In Rotterdam, ongeveer op de plek van zijn verdwenen geboortehuis, verwijst een monument naar Erasmus' komst in de tijd.
In Basel herinnert een gevelsteen de voorbijganger aan het verblijf van deze grote bijbelbiograaf als gast van drukker Froben. De filoloog Erasmus schrijft veel werken over cultuur, ethiek en religie. Volgens hem moeten de mensen zich daarin vormen. Daarnaast schrijft Erasmus meer dan 3000 brieven. Ongetwijfeld draagt de door Janetto en Francesco dei Tasso uitgerolde transnationale estafettepost bij aan de verspreiding van zijn werken en brieven over Europa.

De Bibliotheek Rotterdam beheert in 'De Kluis' meer dan 5000 boeken, de grootste erfgoedcollectie ter wereld, van en over deze Rotterdamse filosoof.
Desiderius Erasmus behoort tot de zeldzamen die voor ons een morele navigator kunnen zijn.


Erasmus in Dordrecht
Waarom een citaat van Desiderius Erasmus Roterodamus op een gevel van een Dordts nieuwbouwhuis belandde. Ik zocht het antwoord en RTV Dordrecht maakte daarvan een korte reportage. Daarnaast is het gepubliceerd op 24 november 2021 in de Dordtse wijkkrant 'De Staartenaar' en op 02 januari 2022 in het digitaal en fysiek Cultureelhistorisch magazine 'Dordrecht Monumenteel | Dordts Geboren', editie 81.

Bekijk de YouTube-video en/of mijn ontdekkingsverhaal:
Aantal bezoekers die deze maand deze pagina bezochten:

0068

E-mailen
Bellen
LinkedIn